1.2. De aarde oud of jong Who knows who cares!

Is de aarde oud of jong? Hoe belangrijk is dat antwoord?

Wie zal het zeggen en waarom zouden we ons er druk over maken!

Wat valt of staat ermee?!

Daarom ga ik hier niet de richting op hoe en wanneer de eerste scheppingsdaad was. Of er nu 13,8 miljard jaar geleden een oerknal, een eerste uiting van Gods onbegrensde zichtbaar wordende energie was. En 4,6 miljard geleden de aarde ontstond of dat ongeveer 6000 jaar geleden de eerste scheppingsdaad was, gelijktijdig met de aarde. Het maakt in zoverre niet uit, dat het niets af of toe doet aan de vraag over het bestaan van God als Schepper en de reden van het bestaan.

Sterker, heel het geloof of ongeloof in God doet niets af of toe aan het bestaan van God.

Het internet staat vol uitleggingen van totaal tegenstrijdige ideeën en bijbel interpretaties met betrekking tot het ontstaan van de schepping.

Zondvloed

Verschillende wetenschappers laten zien wat de enorme impact van de zondvloed is geweest. Daardoor ontstaan er metingen  die schijnbaar op miljoenen jaren wijzen, maar in werkelijkheid een korte periode kunnen beslaan.

Geologische kolom

De fictieve geologische kolom bevat zoveel onverklaarbare verschijnselen, dat hij wetenschappelijk niet als axioma aangenomen kan worden. Denk aan bomen die dwars door de lagen heen versteend zijn, enz. enz. Ook het voortdurend uitgaan van jaarringen die in werkelijkheid ook seizoen ringen kunnen zijn, maakt al deze uitkomsten twijfelachtig.

Koolstofdatering

De koolstofdatering heeft veel tegenstrijdige uitkomsten. Ook  de onzekere uitgangspunten, zoals het moment van balans, zorgen dat deze niet serieus genomen kan worden om ook maar iets over ouderdom te kunnen zeggen.1

Oertijd

Tegelijk zijn er ook zoveel ‘aanwijzingen’ die wel een oertijd veronderstellen vòòr Genesis 1:3.

Denk aan 2Pet.3:5-7 waar Petrus overduidelijk spreekt van de schepping en daarvan zegt dat die toenmalige wereld door het water was vergaan, maar de huidige hemelen en aarde zijn weggelegd en worden bewaard tot de dag van het oordeel. In het tekstverband kan dat niet gaan over de zondvloed en daarmee over hemelen en een aarde van voor en na de zondvloed. Dit beschrijft wat in Genesis 1:2 staat.

scheppen in zes dagen?

Ook het gebruik van verschillende werkwoorden2 in Genesis 1,  geeft aan dat God niet slechts in zes dagen alles schiep. In deze zes dagen schept God drie zaken, vissen, vogels en de mens. Al het andere maakt of boetseert Hij van reeds bestaande materie. Bestaande materie van een reeds lang bestaande aarde, die blijkbaar materiaal bevat waarvan God of iets nieuws boetseert of iets dat bestond weer tot aanzijn roept.3

Door het onderscheiden gebruik van deze begrippen, is onmogelijk vol te houden dat ze synoniem zijn en een zelfde handeling beschrijven. [Zie later het artikel: De modus operandi en signatuur van God]

Ook in Jesaja 43:7 en Jesaja 45:18 wordt er een nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen scheppen, formeren en maken.  Dat maakt duidelijk dat de aarde met haar materie er reeds was voor de 1e scheppingsdag. Hoe oud die aarde ook mag wezen.

Het feit echter dat er vergane flora en fauna, waarin overdracht en generaties waar te nemen zijn in opgeslagen lagen, duidt op een zeer lange periode voor Genesis 1:3.

Met andere woorden:

De wetenschap bewijst niet dat de aarde oud is en de Bijbel zegt niet dat de aarde jong is.

Maar, zoals ik begon: niet het “hoe en wanneer” zijn uiteindelijk, hoewel interessant, een antwoord op zingevingsvragen, maar het waarom, wat en waartoe.

Met het zoeken van antwoorden op die levensvragen komen we uit bij de zin van:

  • het beginnen van het bestaan (waarom),
  • de inhoud van het bestaan (wat),
  • het doel van het bestaan (waartoe).

Naar de volgende pagina waar we ingaan op de begrippen tijd en eeuwigheid.


Noten:
  1. Zie het artikel: koolstofdatering: feit of fictie. ↩︎
  2. scheppen (BARA), maken, doen (ASAH), formeren (YATSAR), voortbrengen  (YATSA), tot uitspruiten roepen (DASHA), laat er zijn, (HAYAH), ↩︎
  3. Als God in Jesaja zegt dat Hij de aarde niet woest en duister heeft geschapen, dan mag worden verondersteld dat die eerste aarde een prachtig geschapen planeet was met flora en fauna. In Genesis roept God veel daarvan weer tot aanzijn. En voegt daar nieuwe dingen aan toe. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave