2.4. Jezus in ons

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God. Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele … Lees meer

1.7.3. Het totale werk van Adam de tweede

En nog is het verhaal niet af. Want het totale werk van Adam de tweede bevat nog veel meer. We zagen al eerder dat: Zie hiervoor de vorige pagina’s 1.7.1. en 1.7.2. Maar nog is het niet klaar. Er is nog meer. Verzoening Want Jezus was ook het Lam van God en tegelijk Hogepriester. Offergave en … Lees meer

1.7.2. Door lijden tot heerlijkheid

De weg van Jezus was: door lijden tot heerlijkheid. Waarom? Het Koninkrijk was hersteld. Maar Jezus ging nog ging verder. Want niet alleen had Hij zijn hele leven op aarde geleerd en laten zien wat gehoorzaamheid is en daarmee voldaan aan de scheppingsopdracht, Hij nam ook het gevolg op zich dat op ons lag. Namelijk God-loos … Lees meer

1.7.1. Het Koninkrijk hersteld door gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is nu niet bepaald het eerste waar wij tegenwoordig aan denken om een koninkrijk te herstellen. God wel, want voor God is gehoorzaamheid synoniem voor onvoorwaardelijke liefde. Waar was het God nu om te doen bij de schepping? –> Herstel van Zijn Koninkrijk <– Hoe? Doordat de mens (Adam en Eva) uit liefde voor … Lees meer

1.7. Terug naar de oorsprong door Adam de tweede

Wie verlangt er niet terug naar het Paradijs? Maar we kunnen alleen maar terug naar de oorsprong door Adam de tweede, Jezus Christus. Daarvoor heeft Jezus een aantal dingen gedaan. Op de volgende pagina’s zullen zien wat Jezus precies op aarde heeft gedaan. Het werk van Jezus Christus werken we op de volgende pagina’s uit:

Jezus is het leven van God, levensbrood en levend water

Jezus is het leven van God, het beeld van God, het Woord van God en het lam van God. En dat alles omdat Hij de Zoon van God is. De Bijbel De vraag is niet zozeer of Jezus heeft bestaan, daar is meer dan voldoende bewijs voor. De vraag is wel cruciaal, en daar is al … Lees meer

Het Oude Testament

Thora Het Oude Testament begint met de vijf boeken die door Mozes zijn geschreven, de Pentateuch. De Joden noemen die de Thora, ofwel leer of onderwijzing, vaak als “de wet” aangeduid. Daarin staan allerlei wetten en voorschriften. Geen droge opsomming, maar leefregels ter bevrijding die een goede omgang met God mogelijk maken. Naleving van de … Lees meer