Bijbelse gezegden

Er zijn erg veel Bijbelse gezegden in ons taalgebruik. Meer dan we wellicht vermoeden.

Bekenden zijn:

 • zo arm als Job
 • maar ook: zo rijk als Job
 • zo oud als Methusalem
 • De schellen vallen hem van de ogen, Handelingen 9:18
 • Aan de vruchten kent men de boom, Mat.7:17
 • Die niet werkt, zal niet eten, 2Tes.3:10
 • Een kruimeltje is ook brood
  • Kan uit Nazareth iets goeds komen?
   • Betekenis: wanneer iemand een bepaalde opvoeding heeft gehad kan daar niets goeds van verwacht worden
 • Met de maat waarmee gij meet, zal u weder gemeten worden.
 • Niemand kan twee heren dienen
 • Oog om oog en tand om tand.
 • Wie wind zaait, zal storm oogsten
 • Abraham gezien hebben
 • Bergen kunnen verzetten
 • Bij de pakken neerzitten, Gen.49:14
 • De eerste steen werpen
 • De hand aan de ploeg slaan.
 • De nieren proeven
  • De schapen van de bokken scheiden
  • De bokken van de schapen scheiden
   • Betekenis: De goeden apart van de kwaden zetten of een scheiding maken tussen goede en slechte mensen
   • Betekenis: Een scheiding maken tussen mannen en vrouwen
   • Betekenis: Een scheiding maken tussen mensen die iets durven of kunnen ten opzichte van anderen.
 • De splinter in andermans oog wel zien, maar niet de balk in het eigen, Mat.3:7; Luk.6:41
  • De vuurproef doorstaan
   • Betekenis: je door moeilijkheden heen slaan en overwinnen
  • De zondebok zijn
   • Betekenis: ergens de schuld van krijgen
   • Gebaseerd op Leviticus 16:21 en Hebreeën 10:4
  • Een doorn in het oog zijn
   • Betekenis: ergens aan ergeren
   • Gebaseerd op Numeri 33:55 en Jozua 23:13
  • Een hart van steen hebben
   • Betekenis: geen medelijden met anderen hebben
 • Een land van melk en honing zijn
  • Een rib uit je lijf
   • Betekenis: een groot deel van het vermogen kosten
   • Gebaseerd op Genesis 2:21-22
  • Een roepende in de woestijn zijn
   • Betekenis: niemand die naar je wil luisteren (bij raad/waarschuwingen)
  • Een Salomonsoordeel vellen
   • Betekenis: met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen
 • Een Uriasbrief
  • Een vreemdeling in Jeruzalem zijn
   • Betekenis: ergens niet bekend zijn met de gang van zaken of zich ergens niet thuis voelen
 • Een wet van Meden en Perzen zijn
 • de dood in de pot zijn
  • Betekenis: niets te beleven zijn
  • Ergens geen tittel of jota van afweten
   • Betekenis: ergens geen verstand van hebben, ergens helemaal geen kennis van hebben
  • Geen haan naar kraaien zullen of Daar zal geen haan naar kraaien
   • Betekenis: niemand zal iets merken of niemand zal er iets van zeggen
  • Het gemeste kalf slachten
   • Betekenis: het beste en lekkerste eten op tafel zetten
  • Het kaf van het koren scheiden
   • Betekenis: Het waardevolle van het waardeloze scheiden
   • Gebaseerd op Matteus 3:12 en Lucas 3:17
  • Het mes aan twee kanten snijden
   • Betekenis: beiden voordeel ergens hebben
  • Iemand de mond snoeren
   • Betekenis: iemand verbieden iets te zeggen
   • Gebaseerd op 1 Petrus 2:15 en Romeinen 3:19
  • Iemand de ogen openen
   • Betekenis: iemand inzicht geven in iets wat diegene nog niet doorhad
  • Iemand de voet kussen
   • Betekenis: erg onderdanig naar iemand doen
  • Iemand een oor aannaaien
   • Betekenis: iets wijs laten maken
  • Iemand van Pontius naar Pilatus sturen
   • Betekenis: Iemand aan het lijntje houden, altijd ergens anders naartoe sturen
   • Betekenis: Niemand die hem helpen wil en steeds maar doorstuurt
  • Iets over een andere boeg gooien/wenden
   • Betekenis: op een andere manier iets proberen
  • Komen als een dief in de nacht
   • Betekenis: onverwacht komen
   • Gebaseerd op 1 Tessalonicenzen 5:2
  • Loon naar werken krijgen
   • Betekenis: loon krijgen dat in overeenstemming is met het gedane werk
  • Met zijn talenten woekeren
   • Betekenis: de persoonlijke mogelijkheden/gaven goed gebruiken
  • Oude wijn in nieuwe zakken zijn
   • Betekenis: het uiterlijk en de naam is wellicht verandert, maar de inhoud is hetzelfde gebleven
  • Paarlen voor de zwijnen werpen
   • Betekenis: iets moois en kostbaars geven aan iemand die de waarde er niet van inziet
  • Steen des aanstoots zijn
   • Betekenis: iets/iemand specifieks dat iemand boos maakt
  • Stenen voor brood geven
   • Betekenis: iets geven waar de ander niets aan heeft
  • Vette en magere jaren (hebben)
   • Betekenis: jaren met meer welvaart en minder werkloosheid en jaren met minder welvaart en meer werkloosheid
  • Voor iemand door het vuur gaan
   • Betekenis: elkaar altijd helpen
  • Willens en wetens iets doen
   • Betekenis: met opzet
   • 1Petrus ontgaat hun dat . . . .
  • Ziende blind zijn
   • Betekenis: bijvoorbeeld iemand wel kennen maar toch niet de verkeerde eigenschappen zien
  • Zich in het hol van de leeuw wagen
   • Betekenis: ergens heen gaan waar je moeilijkheden kunt verwachten
   • Daniel 6
  • Zijn licht niet onder de korenmaat zetten
   • Betekenis: meespreken, je mening geven en laten merken dat je er iets van weet

Enzovoort

Plaats een reactie